Poniedziałek, 19 listopada 2018
Imieniny: Elżbieta / Faustyna / Paweł

Wersja tekstowa

Taryfa

 

WODA

                        2,81 zł/netto - odpłatność wszystkich odbiorców,

                                                      plus obowiązujący VAT - 3,03 zł/ brutto

                        3,50 zł/netto – miesięczna opłata abonamentowa na odbiorcę,

                                                      plus obowiązujący VAT - 3,78 zł/ brutto

ŚCIEKI

                        4,29 zł/netto - dla wszystkich odbiorców,

                                                      plus obowiązujący VAT

                        0,50 zł/netto – dopłata z budżetu gminy do 1 m3 ,

                                                      plus obowiązujący VAT

                        3,79 zł/netto – odpłatność odbiorców,

                                                      plus obowiązujący VAT - 4,09 zł/ brutto

 

Taryfa obowiązuje od 1 października 2017 roku do czasu wejścia w życie nowej taryfy zatwierdzonej przez Wody Polskie.

Do pobrania: 
Taryfy235.08KB